خانهاخبار ایرانبرگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

یازدهمین نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال از تاریخ ۲۰الی ۲۶آبان ۹۶ برگزار میشود

در یازدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال و در آغاز طرح ناشر شو ,ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی جهت فعالیت در حوزه نشر دیجیتال انجام میشود.
مراسم تکریم آقای خداوردی مدیر موسسات فرهنگی دیجیتال کشور با حضور آقای دکتر خوراکیان معاون مرکز فضای مجازی و دکتر موسویان رئیس فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
در این جشنواره قرار است با حمایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و مشارکت نهاد های مختلف و با استفاده از جوانان امکان ایجاد فرصت های شغلی و کارآفرینی و ایجاد ایده ها و فرصتهای مناسب فراهم شود
براساس قانون و ضوابط نظارت بر تولید و محتوای دیجیتال به منظورجلوگیری از ظهور فضاهای آسیب زا از نشر محتواهای نامناسب جلوگیری میکنند تا از فضای سازنده نشر دیجیتال کشور حراست شود.
همچنین مرکز رسانه های دیجیتال در حال مقدماتی است تاجهت حمایت از حقوق مادی و معنوی محتوای تولید شده در ایران در خارج از کشور راهکارهایی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دهد.

امتیاز به این مقاله

ahmad.rasouli.rostami@gmail.com

بدون نظر

پیام بگذارید

4 × سه =