خانهگوناگون و کاربردی

در بخش دوم مقاله «9 نکته برای برنامه نویس های تازه کار» به بیان 4 نکته جدید از زبان برنامه نویس هایی که می‌خواهند تجربیات خود را با برنامه نویسان تازه‌کار به اشتراک بگذارند در خدمت شما هستیم.