خانهبرچسب پست ها"وب سرویس انبارداری"

استارتاپ فلواسپیس (Flowspace) با ارائه وب سرویس انبارداری مختص خود به دنبال ساده سازی کار شرکت‌ها و فروشندگان کوچکتر است. با لجیتو همراه باشید.

فلواسپیس (Flowspace) استارتاپی تازه کار است که تلاش دارد به شرکت‌های کوچک کمک کند بر مشکلات انبارداری خود غلبه کنند. با لجیتو همراه باشید.

استفاده فروشگاه‌های اینترنتی از شرکت‌های لجستیک مستقل (3PL) و وب سرویس انبارداری به بخشی مهم از فرایند صرفه‌جویی در زمان و هزینه آنها تبدیل شده است. با لجیتو همراه باشید.