خانهبرچسب پست ها"استارتاپ لجستیک"

در دهمین و آخرین قسمت از مجموعه مقالات «۳۰ استارتاپ لجستیک که باید بشناسید» به معرفی ۳ استارتاپ لجستیک شیپ (Shyp)، پستمیت (Postmate) و دوردش (DoorDash) حمل و نقل و توزیع کالا خواهیم پرداخت.

در نهمین قسمت از مجموعه مقالات «۳۰ استارتاپ لجستیک که باید بشناسید» به معرفی ۳ استارتاپ لجستیک المنتوم (Elementum)، ناروار (Narvar) و روادی (Roadie) حمل و نقل و توزیع کالا خواهیم پرداخت.

در هفتمین قسمت از مجموعه مقالات «۳۰ استارتاپ لجستیک که باید بشناسید» به معرفی ۳ استارتاپ فعال در بخش چرخه تأمین (Supply Chain)، حمل و نقل و توزیع کالا خواهیم پرداخت.

در چهارمین قسمت از مجموعه مقالات «۳۰ استارتاپ‌ لجستیک که باید بشناسید» به معرفی ۳ استارتاپ حمل و توزیع کالا Bringg ،Rickshaw و Cargomatic خواهیم پرداخت.

در این مطلب به بررسی ۳ استارتاپ لجستیک (Logistics) دیگر در حوزه‌های انبارداری و تحویل کالا با ایده‌هایی منحصربفرد خواهیم پرداخت. با لجیتو همراه باشید.

استارتاپ های بخش لجستیک به دلیل جذابیت کم این صنعت چندان شناخته شده نیستند. بنابراین ما قصد داریم طی مقالاتی به معرفی ۳۰ استارتاپ مهم این صنعت بپردازیم.