جهت محاسبه ی هزینه ارسال از تهران به سایر نقاط کشور ، از فرم ذیل استفاده نمایید.

اطلاعات

گرم
ریال

نتیجه محاسبه

هزینه ارسال: {{calculateResult.postPrice}} ریال
مالیات: {{calculateResult.taxPrice}} ریال
جهت محاسبه ، مقادیر مربوطه را وارد کرده و سپس بروی محاسبه هزینه کلیک نمایید.
جهت رفع مشکل با واحد فنی تماس حاصل نمایید.