پیگیری مرسوله پستی پیشتاز با کد رهگیری


بارکد پستی خود را در فرم زیر وارد کنید و دکمه رهگیری را فشار دهید

بارکد

پیگیری مرسوله پستی از طریق کد رهگیری

هر بسته پستی که به آن مرسوله پستی اطلاق می‌شود، دارای یک بارکد است که به آن کد پیگیری مرسوله گفته می‌شود، از طریق این بارکد می‌توان مرسوله پستی را رهگیری کرد.

اگر مرسوله پستی، سفارش اینترنتی باشد احتمال دارد کد رهگیری مرسوله پستی، ۲۰ رقمی باشد. چراکه از طریق سرویس خرید و فروش اینترنتی پست ارسال شده است.

کد رهگیری مرسولات پستی چند رقمی است؟

اگر مرسوله پستی از طریق یکی از دفاتر پستی ارسال شده باشد، مرسوله بارکد پستی ۲۴ رقمی خواهد داشت.

اگر مرسوله پستی، سفارش اینترنتی باشد احتمال دارد کد رهگیری مرسوله پستی، ۲۰ رقمی باشد. چراکه از طریق سرویس خرید و فروش اینترنتی پست ارسال شده است.

پیگیری مرسوله پستی با شماره موبایل

به دلیل حفظ حریم خصوصی شهروندان، پیگیری مرسوله پستی با شماره موبایل امکان‌پذیر نیست. مگر این‌که با همراه داشتن کارت ملی به دفاتر پستی مراجعه کرد.

البته لجیتو در پی آن است تا با دریافت مجوزهای لازم بتوان با مطابقت دادن شماره موبایل با کد ملی فرستنده یا گیرنده مرسوله و همچنین احراز هویت از طریق ارسال پیامک نسبت به راه‌اندازی سامانه رهگیری مرسوله با شماره موبایل اقدام کند.

پیگیری مرسوله پستی با نام خانوادگی

به دلیل حفظ حریم خصوصی شهروندان، رهگیری مرسوله پستی با نام خانوادگی امکان‌پذیر نیست. مگر این‌که با همراه داشتن کارت ملی به دفاتر پستی مراجعه کرد.