محاسبه هزینه ارسال


از مبدا تهران به سایر نقاط کشور

اطلاعات سفارش

وزن مرسوله
گرم
قیمت محصولات
ریال
استان
شهر
روش ارسال
روش پرداخت

نتیجه محاسبه

شرح مبلغ به ریال
هزینه ارسال {{calculateResult.postPrice | strFormat: 'number'}}
هزینه ثبت سرنوشت پستی {{calculateResult.postSubmitPrice | strFormat: 'number'}}
مالیات {{calculateResult.taxPrice | strFormat: 'number'}}
جمع هزینه ارسال {{calculateResult.postPrice + calculateResult.postSubmitPrice + calculateResult.taxPrice | strFormat: 'number'}}
جهت محاسبه ، مقادیر مربوطه را وارد کرده و سپس بروی محاسبه هزینه کلیک نمایید.
جهت رفع مشکل با واحد فنی تماس حاصل نمایید.