خدمات لجستیک، انبارداری و بسته‌بندی فروشگاه اینترنتی

انبارداری، بسته‌بندی، لفاف‌بندی و الصاق فاکتور سفارشات اینترنتی

انبارداری فروشگاه اینترنتی

حفظ سرمایه و کاهش هزینه‌های انبارداری آنلاین شاپ

سرمایه، زمان و انرژی خود را برای رسیدگی به امور انبارداری صرف نکنید. انبارداری آنلاین شاپ خود را به ما می‌سپارید و تنها روی بازاریابی و فروش بیشتر محصولات تمرکز می‌کنید.

موجودی فیزیکی به لحظه هر یک از کالاهای خود را به راحتی در صفحه انبارداری خود مشاهده کنید.

لجیتو امنیت کالاهای شما را در انبارهایش تضمین می‌کند.

انبارداری فروشگاه اینترنتی

بسته‌بندی محصولات فروشگاه اینترنتی

از تهیه کارتن پستی تا لفاف‌بندی و الصاق فاکتور روی کارتن

فردای ثبت سفارشات در پنل مدیریت فروشگاه اینترنتی لجیتو، سفارشات برای ارسال آماده شده، در سایز مناسب کارتن پستی استاندارد بسته‌بندی و لفاف‌بندی شده و صورتحساب پستی روی آن چسبانده می‌شود تا برای توزیع در اختیار پست یا پیک قرار بگیرید.

کارتن‌های مورد استفاده برای بسته‌بندی سفارشات مطابق با استانداردهای واحد قبول شرکت پست بوده و در سایزهای استاندارد استفاده می‌شود.

برای جلوگیری از باز شدن کارتن پستی از آب‌چسب و لیبل امنیتی استفاده می‌کنیم.

بسته‌بندی محصولات فروشگاه اینترنتی

مزیت‌های استفاده از خدمات انبارداری فروشگاه اینترنتی لجیتو

با در نظر گرفتن تعداد محصولات و حجم فروش کالا بهترین روش برای انبارداری، نگه داری و بسته بندی کالاها برای شما، برون سپاری این امور به شرکت دیگری است.

دغدغه تامین کارتن پستی ندارید

کارتن پستی مورد نیاز برای بسته‌بندی سفارشات از سوی لجیتو تامین می‌شود.

پول آب، برق و گاز پرداخت نمی‌کنید

برای امکانات رفاهی کارکنان انبار دغدغه پرداخت پول نخواهید داشت.

انبارگردانی دوره‌ای با شما نخواهد بود

انبارگردانی دوره‌ای را ما انجام می‌دهیم و موجودی صحیح کالاهایتان را در صفحه انبارداری مشاهده می‌کنید.

انباردار و نیروی انسانی نمی‌خواهید

عدم نیاز به استخدام نیروی انسانی برای انجام امور انبارداری

اجاره انبار پرداخت نمی‌کنید

تا زمانی که با ما همکاری می‌کنید بابت نگه‌داری کالاهایتان در انبار هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید.

نیاز به سرویس جمع‌آوری سفارشات ندارید

آماده به ارسال سفارشات و تحویل آن‌ها به پست یا پیک توسط ما انجام می‌شود.