۳۱۹۶ گوشی تلفن همراه هوشمند به نامه‌رسان‌های شرکت پست داده شد

3 هفته پیش
3196 گوشی تلفن همراه هوشمند به نامه‌رسان‌های شرکت پست داده شد

مدیرکل دفتر ارتباطات و امور پست بین الملل شرکت ملی پست از احیای بخشی از منابع مالی ایران در صندوق کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی QSF به ارزش ۳۴۰ میلیارد ریال خبر داد.

مهدی مقصودی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که بخشی از منابع مالی احیا شده برای خرید ۳۱۹۶ گوشی تلفن همراه هوشمند برای نامه‌رسان‌های شرکت پست هزینه شده است. به گفته مهدی مقصودی تجهیز هرچه بیشتر مامورین ارسال پستی این شرکت باعث ثبت به موقع و واقعی فرایندهای توزیع نامه‌ها و بسته‌های پستی می‌شود. علاوه بر بهبود کیفیت توزیع مرسولات پستی در نقاط دور از مرکز، ثبت به موقع تغییر وضعیت توزیع مرسولات پستی، رضایت بیشتر مشتریان را در پی دارد.

یکی از اهداف ایجاد صندوق کیفیت سرویس اتحادیه پستی جهانی با عنوان QSF، بهبود عملکرد خدمات پستی مانند توزیع بسته‌های پستی ارسال شده از خارج است. این صندوق با هدف بهبود کیفیت توزیع مرسولات پستی، هزینه خرید موبایل هوشمند را در اختیار شرکت پست ایران قرار داده است.

مدیرکل دفتر ارتباطات و امور بین ‌الملل در خصوص عملکرد این صندوق گفت:براساس احکام UPU سالانه درصدی از درآمد سرویس پست نامه‌ خارجه واصله از کشورهای توسعه یافته و صنعتی به پروژه‌های بهبود کیفیت این سرویس در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته اختصاص می‌یابد.

با افزایش کیفیت سرویس توزیع مرسولات بین‌المللی پست ایران شاخص‌ یکپارچه توسعه پستی اتحادیه در بخش “قابلیت اطمینان” افزایش یافته و رتبه ایران را در ارزیابی جهانی بهبود می‌بخشد.

شاخص یکپارچه توسعه پستی

شاخص یکپارچه توسعه پستی (۲IPD) متشکل از چهار رکن قابلیت اطمینان، دسترسی، مرتبط بودن و انعطاف‌پذیری است. با بهبود کیفیت توزیع مرسولات خارجه، امتياز رکن “قابلیت اطمینان” که برگرفته از تجزیه و تحلیل کلان داده‌های حاصل از رهگیری مرسولات بین‌المللی و سرعت توزیع مرسولات وارده می‌باشد، ارتقاء و افزایش می‌بخشد.

0

بدون دیدگاه