تخلیه منظم صندوق های پستی شهری و روستایی

تخلیه منظم صندوق های پستی شهری و روستایی

به گفته مدیرکل پست استان خراسان رضوی، تخلیه منظم صندوق های پستی به صورت روزانه با توجه به ساعت و تاریخی که روی هر صندوق ثبت شده است صورت می پذیرد.

تخلیه منظم صندوق های پستی استان خراسان رضوی

با توجه به اینکه تمامی انتقالات پستی زیر نظر واحد بازرسی پیگیری می گردد، سید احمد موسوی گفت: اغلب صندوق های شهری به صورت روزانه یا یک روز درمیان تخلیه میشوند و صندوق های روستایی نیز به دلیل مسافت زیاد، یک روز درمیان یا هفته ای دوباره تخلیه می گردند.

وی افزود: با گسترش پیام رسان های داخلی، نامه های عاطفی و احوال پرسی های معمولی دیگر در چرخه ی پستی نیست و بیشتر نامه هایی که از طریق پست ارسال میگردند شامل اوراق بهادار، مدارک، کارت سوخت، گذرنامه و اسناد می شوند.

موسوی اظهار داشت: جهت رسیدگی به مسئولیت های اجتماعی، مطبوعات نابینایان با خط بریل به صورت رایگان در این استان به دست افراد توان یاب می رسد.

سید احمد موسوی مدیرکل پست استان خراسان در رابطه با این مسئله که شهروندان میتوانند با استفاده از تلفن همراه مرسولات پستی خود را پیگیری کنند.

موسوی افزود: این امکان برای افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان فراهم گردیده و آنها میتوانند از طریق این امکان به دیگر خدمات پستی مانند رهگیری مرسولات نیروی انتظامی که شامل مدارک خودرو، کارت نظام وظیفه کارت موتور سیکلت و گواهینامه، کدپستی ده رقمی، تعرفه های پستی، آدرس و نشانی دفاتر پستی و تماس با سازمان دولتی و غیردولتی نیز دسترسی داشته باشند.

مدیرکل پست استان خراسان روند فعالیت این استان را در عرصه تجارت الکترونیک موفق دانست و گفت: این استان در زمینه تجارت الکترونیک رتبه دوم را در کشور کسب نموده است.

منبع: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه