بهبود كیفیت خدمات پست در استان ها

بهبود كیفیت خدمات پست در استان ها

حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست: در سال آتی ناظر بهبود كیفیت خدمات پست به دلیل طراحی و تهیه برنامه های گوناگون بالابردن کیفیت هستیم.

کیفیت خدمات پست در استان فارس

به نقل روابط عمومی شرکت ملی پست حسین غضنفری معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست طی روند بازدید از پست فارس، بیان کرد: اولین هدف در طراحی سیاست راهبردی شبکه پستی ایران، برنامه محوری به جهت بالابردن کیفیت خدمات لازم برای مردم است.

وی با اشاره به آمادگی و توانایی های پست در تامین نیازهای شهروندها و کیفیت موردنیاز آنها افزود: ارسال به موقع و سریع مرسولات پستی شهروندان از مشخصه های اساسی کیفیت می باشد که از هدف های اصلی شبکه پستی در سال آینده می باشد.

آمادگی پست فارس جهت بهبود كیفیت خدمات پست

محسن مفتح مدیر کل پست استان فارس افزون بر ارائه بیانیه ای در مورد شرایط موجود از پست این استان، گفت: همه ی واحدهای پست فارس آماده ارائه بهترین خدمات برای بالابردن سطح رضایت مردم می باشند.

وی افزود: با توجه به اعتماد شهروندان استان فارس به شرکت ملی پست، ارسال مرسولات از طریق شبکه ملی پست برای شهروندان استان فارس دارای ارجحیت می باشد.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست طی سفر خود به استان فارس از بخش های بازاریابی و سرویس های نوین، کدگذاری، تجزیه و مبادلات،مجموعه هایپرلند، مرکزتامین مایحتاج ضروری شرق شیراز و دفاتر پستی شمال و جنوب شیراز و دیدار و مذاکره با مدیران و کارکنان این بخش ها، دیدار به عمل آورد.

منبع : سازمان شرکت ملی پست ایران

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه