استفاده از حداکثر ظرفیت پست استان خراسان شمالی

استفاده از بیشترین ظرفیت پست استان خراسان شمالی

محسن محمدی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان شمالی، با اشاره به ضرورت استفاده از حداکثر ظرفیت پست استان خراسان شمالی اظهار داشت: پست از اداراتی است که باید تمامی ظرفیت خود را در جهت کاهش مصرف سوخت و انرژی و برداشتن بار ترافیکی به کار گیرد.

محسن محمدی در نشست خود با مدیرکل پست استان خراسان شمالی بیان کرد: آسان سازی و امور جهادی مورد تاکید استاندار خراسان شمالی و در برنامه های معاونت عمرانی وجود دارد.

ضرورت استفاده از حداکثر ظرفیت پست

وی افزود: در راستای اقدامات جهادی که در دستگاه های اجرایی صورت می پذیرد می بایست از حداکثر ظرفیت تمامی ادارات استفاده نمود.

محمدی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی بیشتر جهت استفاده نمودن مردم از خدمات شبکه پستی استان خراسان شمالی گفت: شرکت ملی پست با پیشرفت الکترونیک و فضای مجازی و کاهش مراجعه شهروندان به ادارات نقش پررنگی را داشته باشد.

در این دیدار مدیرکل پست استان خراسان شمالی گزارشی را در رابطه با فعالیت های مجموعه پست استان به خصوص در زمان شیوع ویروس کرونا ارائه داد و افزود: تمامی فعالیت ها و نقش شبکه ی پستی در انجام خدمات نیابتی تمامی سازمان ها و دستگاه ها بسیار با ارزش بوده و این اداره کل با سایر دستگاه ها و سازمان ها آماده ارائه همکاری می باشد.

منبع: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

0
برچسب ها :

بدون دیدگاه